Spanningsklachten kunnen zowel van lichamelijke als van innerlijke aard zijn. Daarom worden ze soms ook psychosomatische klachtengenoemd. De samenhang tussen deze lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is niet altijd even duidelijk. Soms geven de medische onderzoeken geen voldoende bevredigend antwoord op onze klacht en voelen we ons misbegrepen.

Relaxatietherapie is een specialisatie in de kinesitherapie. Relaxatietherapie is de benaderingswijze om op natuurlijke wijze je verstoord evenwicht te herstellen zonder enig ander hulpmiddel.

Bij je eerste kennismaking schenkt relaxatietherapeut Bart Beuls bijzondere aandacht aan je lichaamshouding, aan je bewegingen, aan je adempatroon en gaat hij op zoek naar eventuele spierspanningen die blokkades teweegbrengen.

In de relaxatietherapie neemt de anamnese een heel belangrijke plaats in. Het gaat er niet alleen om te achterhalen welke je klachten zijn en wat de oorzaak is, maar ook hoe je denkt over je klacht en hoe jij deze ervaart. Het belangrijkste doel van de anamnese is misschien ook wel het opbouwen van een empathische vertrouwensrelatie met de patiënt, zodat de patiënt/cliënt op zeer doeltreffende wijzegecoached kan worden.

Relaxatietherapie omvat een brede waaier van technieken. De keuze tussen deze technieken is afhankelijk van de patiënt zelf, van de specifieke spanningsklachten en de doelstellingen die vooropgesteld worden. Het is meestal een mix van verschillende technieken, die de therapeut Bart Beuls door zijn ervaring, doeltreffend aanwendt. Zo helpt hij je om op een natuurlijke wijze het evenwicht te herstellen zodat je weer vitaal kan functioneren.

Wens je een afspraak of een eerste verkennend intakegesprek: 
bel ons of maak gebruik van het contactformulier hiernaast.

Net als bij al je kinébehandelingen in ons centrum krijg je ook voor relaxatietherapie een vergoeding van je ziekenfonds mits geadviseerd door je arts.