Cereon Bart February 6, 2020

Cereon  

Therapie - Coaching - Training

Je goed in je vel voelen?  Werken aan je welzijn? Zoek je evenwicht voor jezelf of wil je professioneel beter functioneren in je organisatie?

FYSIEK EN MENTAAL VERBETEREN?

Cereon helpt jou op maat

Evenwicht
Jezelf goed voelen
Beter functioneren
Beter welzijn

Kies jouw traject

Individuele behandelingen

Waarvoor kan je bij Cereon terecht?

Stressbegeleiding is gericht op het bekomen van inzicht en het concreet aanpakken van stress die te veel invloed heeft op je leven en die je verhindert om je goed te voelen.

 

Mogelijke doelstellingen zijn:

 • Inzicht krijgen in het ontstaan van stress.
 • Begrijpen wat de impact van stress op je lichaam is.
 • Aanpakken van je innerlijke onrust.
 • Minder piekeren.
 • Bewustwording van de gedachten die jou stress geven en deze leren te veranderen. (RET)
 • Je angsten benoemen die je spanningen geven en deze concreet aan te pakken.
 • Assertief benoemen wat je wenst.
 • Beter je grenzen bewaken en deze tijdig aan te geven.
 • Doelbewust stappen plannen om de stressoren aan te pakken. 
 • Leren om rustiger te zijn en meer controle te hebben over jezelf.
 • Aanleren van relaxatietechnieken om je spanningen los te laten.
 • Opzoeken van lichamelijke en psychische energiegevers.

 

Voor afspraken en een verkennend intakegesprek bel je ons op het nummer +32 (0)475 96 94 05 of je stuurt ons een mail via het contactformulier.

Hyperventilatie of tegenwoordig eerder een angst-neurotische paniekstoornis genoemd, gaat gepaard met verschillende klachten.

 

Hyperventilatie wordt meestal aanzien als een ademhalingsprobleem. Doch dat is het niet! De beklemmingen en beperkingen bij de ademhaling zijn het gevolg en niet de oorzaak van het probleem. Het is één van de mogelijke klachten.

 

Het hyperventileren ontstaat door een foute balans tussen belasting en belastbaarheid. Een erg stressvolle periode kan een aanleiding zijn om een acute hyperventilatieaanval uit te lokken. De hyperventilant ervaart deze situatie als erg negatief en zal er alles aan doen om soortgelijke situaties te vermijden. Hierdoor ontstaat er een nieuwe stressor die mogelijk een chronische hyperventilatie ontwikkelt.

 

Hoe ontstaat hyperventilatie?

Een acute aanval van hyperventilatie ontstaat als gevolg van een stresssituatie waarbij de plotse aanval als heel beklemmend en beangstigend wordt ervaren. Een acute hyperventilatie is niet echt gevaarlijk en brengt geen blijvende orgaanschade met zich mee. Toch voelt het aan alsof je doodgaat en gaat gepaard met erge paniekklachten.

 

Het chronisch hyperventilatiesyndroom, welk kan ontwikkelen als gevolg van een acute aanval, kenmerkt zich in een waaier van symptomen die heel divers kunnen zijn en vaak niet begrepen worden door de hyperventilant en zijn omgeving.

 

Kenmerken hyperventilatie:
 • Een beklemmend gevoel en een gevoel van te weinig lucht krijgen
 • Duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd
 • Een slap gevoel in de benen
 • Een krop in de keel
 • Misselijkheid
 • Druk op de borstkas
 • Hartkloppingen
 • Waas voor de ogen
 • Lichamelijke spanningen
 • Frequent gapen of geeuwen
 • Angst en paniekaanvallen
 • Vermijdingsgedrag
Wat doe ik ermee?

De chronische hyperventilatieklachten zijn veelal een uiting van een onderliggende paniekstoornis.

Belangrijk in de aanpak van hyperventilatie en paniekstoornissen zijn:

 • inzicht in het ontstaan van de klachten
 • het vertrouwen over het eigen lichaam
 • controle over jouw angsten en jouw lichaamsreacties
 • de behandeling is individueel en afgestemd op de persoonlijke problematiek van de hyperventilant.

Voor afspraken en een verkennend intakegesprek bel je ons op het nummer +32 (0)475 96 94 05 of je stuurt ons een mail via het contactformulier.

Burn-out is het psychisch, emotioneel en fysiek “opgebrand” zijn. Iemand met burn-out voelt zich uitgeblust, apathisch en tot niets in staat.

Hoe ontstaan burn-out?

Burn-out ontstaat door werkdruk die zijn oorzaak vindt in een te grote flexibiliteit en het onvermogen om invloed te hebben op de stresserende omgeving.

Dit is vaak gecombineerd met het willen doen van duizend-en-één dingen (werk, gezin, hobby’s, familie, vrienden).

Burn-out is gerelateerd met hoge werkdruk en een grenzeloos gedrag.

De verwachtingen en de druk om te slagen zijn torenhoog en worden vaak mede door de omgeving en door de persoon zelf in stand gehouden.

Burn-out heeft 3 kenmerken:
 • Werkdruk door te veel inspanning in combinatie met een tekort aan herstel.
 • Persoonlijkheidskenmerken: overdreven plichtsbewust, perfectionistisch, schuldgevoelens en een laag zelfbeeld.
 • Organisatorische kenmerken: moeilijk kunnen prioriteiten stellen, gebrek aan appreciatie.
Wie is gevoelig voor een burn-out?

Personen die het gevoel hebben gekneld te zitten tussen de organisatorische belasting van hun werk en hun dwang om alles zo goed mogelijk uit te voeren.

Ze stellen hoge eisen aan zichzelf en aan de omgeving.

Burn-out is altijd werk-gerelateerd en is vaak het resultaat van langdurige opeenstapeling van stressoren en frustraties.

Hoe herken ik een burn-out?

Herkenbare waarschuwingssignalen zijn:

 • concentratiestoornissen,
 • besluiteloosheid,
 • lusteloosheid,
 • een gevoel van somberheid,
 • slaapproblemen,
 • oververmoeidheid,
 • gespannenheid,
 • onverklaarbare huilbuien.

Ook gedragsveranderingen verschijnen:

 • toenemende onzekerheid,
 • verminderde zelfwaardering,
 • steeds meer inspanning leveren voor minder resultaat,
 • cynisme,
 • neiging om sociaal contact te verbreken,
 • angstaanvallen.
Hoe pak ik een burn-out aan?

Aanpak van risicofactoren bij jezelf en in je werkomgeving doe je via gerichte opdrachten die je zelfzorg gaan vergroten en je kans op een burn-out gaan verlagen.

De eerste stap is de (h)erkenning van het probleem. Burn-out cliënten hebben vaak de neiging om de gehele situatie te willen negeren en naarstig verder te doen om er niet aan te moeten toegeven.

Belangrijk is het inventariseren van de risicofactoren: de werkdruk en de eigen verwachtingen. De Burn-out Assessment Tool (BAT) kan als basis dienen in de detectie van signalen en de aanpak naar oplossingen.

Wat dient er te gebeuren?

 • Zoeken naar energiegevers.
 • Prioriteiten leren leggen.
 • Openstaan voor verandering.
 • Reflecteren op wat je echt wil.
 • Grenzen stellen aan jezelf en aan de anderen
 • Innerlijke rust toestaan en aanleren om te ontspannen.
 • Tijd voor jezelf te zoeken.
 • Lief zijn voor jezelf.
 • Progressief activeren.
 • Stapsgewijs hernemen van de beroepsactiviteit of een heroriëntatie op de arbeidsmarkt.

Voor afspraken en een verkennend intakegesprek bel je ons op het nummer +32 (0)475 96 94 05 of je stuurt ons een mail via het contactformulier.

Fibromyalgie is een chronische ziekte met veralgemeende pijn in het zachte weefsel, voornamelijk de spieren en het bindweefsel.

 

Meestal komen de eerste klachten ter hoogte van de spierbundels van nek, schouders en rug om later vaak uit te breiden naar de zijkant van de heupen en binnenzijde van de knieën.

 

Herkenbare symptomen zijn:
 • Veralgemeende spierpijnen en een lage pijndrempel.
 • Ochtendlijke stijfheid.
 • Een chronische vermoeidheid en de behoefte om te slapen.
 • Slapeloosheid of niet goed kunnen doorslapen.
 • Innerlijke onrust.
 • Prikkelbaarheid en concentratiemoeilijkheden.
 • Lusteloosheid en een lichte mate van depressief zijn.

De oorzaak is nog steeds onverklaarbaar. Toch weten we dat een overmatige periode van langdurige stress en traumata meespelen in het ontstaan.

 

Een reumatoloog sluit andere aandoeningen uit en door middel van vastgestelde criteria (pijn en symptoomscore) wordt de pathologie vastgesteld.

 

Aanpak van fibromyalgie:

Genezen is niet de optie. Wel kunnen we de klachten aanvaardbaar en leefbaar maken.

 

Aangewezen is een symptoombenadering:

 • lichaamsmassage
 • verlaagde spierspanning door relaxatietherapie
 • leren omgaan met de pijnen
 • lichaamsbeweging door een aangepast oefenprogramma
 • een veranderende levensstijl
 • juiste medicatie

Hierbij kan je therapeut een belangrijke rol spelen. Voor afspraken en een verkennend intakegesprek bel je ons op het nummer +32 (0)475 96 94 05 of je stuurt ons een mail via het contactformulier.

Spanningshoofdpijn of ‘tension headache’ is de meest voorkomende vorm van hoofdpijn. Het is een verzameling voor verschillende hoofdpijnen met een onduidelijke oorzaak.

 

Spanningshoofdpijn kan wel een flinke impact hebben op je dagelijks leven en kan sterk wisselend zijn van intensiteit en frequentie. Gaande van verschillende keren per week tot enkele keren per maand.

 

Kenmerken van spanningshoofdpijn:
 • Een drukkende pijn aan beide kanten van het hoofd.
 • Het gevoel dat het hoofd in een knellende band zit.
 • Vaak een uitstralende pijn vanuit de nek naar het hoofd.
 • Schouder- en rugspieren voelen vaak gespannen en pijnlijk aan.
 • Overgevoeligheid voor prikkels: stress – licht – geluid.
 • Soms een lichte misselijkheid en neiging tot overgeven.

 

Ontstaan van spanningshoofdpijn

Spanningshoofdpijn ontstaat vaak in een combinatie van factoren.

 

Naast spierspanningen vanuit nek- en schoudergordel spelen psychische spanningen en het onvermogen om om te gaan met stress een grote rol.

 

Pijnstillers hebben dikwijls weinig impact op spanningshoofdpijn.

 

Wat helpt bij spanningshoofdpijn?
 • Belangrijk is een gezonde levensstijl met voldoende nachtrust en gezond eten.
 • Veel bewegen.
 • Goede balans tussen spanning en ontspanning.
 • Zinvol is het om vaardigheden zoals cognitieve strategieën aan te leren.
  • Omgaan met conflicten.
  • Het bespreekbaar maken van zorgen.
  • Grenzen aangeven.
 • Relaxatietechnieken.
 • Evenwichtige balans tussen werk en vrije tijd.
 • Zoeken naar veerkracht-versterkende middelen zijn belangrijke aandachtspunten.

 

Hierbij kan je therapeut een belangrijke rol spelen. Voor afspraken en een verkennend intakegesprek bel je ons op het nummer +32 (0)475 96 94 05 of je stuurt ons een mail via het contactformulier

Faalangst is een angst die iedereen kan overkomen als hij/zij moet presteren.

Faalangst kan heel bedreigend aanvoelen, als het een allesoverheersende angst wordt die steeds naar voren komt als je prestaties moet leveren en waarbij de invloed van deze angst een negatieve invloed heeft op het te behalen resultaat.

Kenmerken van faalangst

Vaak besef je niet dat je faalangst hebt en treden er allerlei klachten naar voor die niet onmiddellijk gelinkt worden aan faalangst.

De aandacht gaat naar verschillende lichamelijke klachten zoals:

 • Versnelde ademhaling en druk op de borstkas.
 • Spanningshoofdpijn en piekergedrag.
 • Slecht slapen en innerlijke onrust.
 • Storende transpiratie.
 • Maag- en darmklachten.
 • Prikkelbaarheid en concentratiestoornissen.

Dit uit zich daarna verder in:

 • Een vermijdingsdrang: afwezigheid op school en werk.
 • Meer aandacht geven aan de lichamelijke klachten.
 • Het ontstaan van nerveuse spanningsklachten en angsten.
 • Niet meer logisch kunnen redeneren en tunnel denken.
 • Het ontstaan van een negatief zelfbeeld.
 • Hierbij ontvluchten we de situatie vanuit de overtuiging dat we het toch niet kunnen, ongeacht de uitmuntende voorbereiding.
 • Maar het kan ook omgekeerd: heel naarstig blijven voortdoen in de overtuiging dat je prestatiedrang moet hebben!
  Ik mag niet falen!
Hoe pak je faalangst aan?    

De aanpak van faalangst is multidisciplinair.

Belangrijk hierbij is:

 • Inzicht en aanvaarding van zichzelf.
 • Bespreekbaar maken van gedachten en behoeften.
 • Via relaxatieoefeningen kan er ingespeeld worden op de lichamelijke spanningscomponenten zodat er een ‘controle-anker’ verschijnt voor de faalangstige.
 • Cognitieve gedragstherapie met duidelijke afspraken om de lat minder hoog te leggen.
 • Tunnel denken doorbreken en negatieve gedragspatronen ontmantelen.
 • Zoeken naar veerkracht verhogende middelen.

Hierbij kan je therapeut een belangrijke rol spelen. Voor afspraken en een verkennend intakegesprek bel je ons op het nummer +32(0)475 96 94 05 of je stuurt ons een mail via het contactformulier.

Aanpak van langdurige spierspanning. Het is een lichaamsgerichte techniek om spanning los te laten en beter te functioneren.

Wat zijn mogelijk oorzaken?
 • Stress en overbelasting wordt niet correct verwerkt.
 • Deze spierspanning slaat zich op en verstoort de lichaamsfuncties.
 • Hierdoor verlaagt je veerkracht om te reageren op normale vereisten en behoeften.
 • Het resultaat is een continue spierspanning die je niet kan loslaten, een moe en opgebrand gevoel en erg onrustig zijn.
Hoe pak ik chronische spierspanning aan?
 • Inzicht in de oorzaak van je klachten.
 • Evenwichtige voeding en slaap.
 • Open en vrije ademhaling.
 • Beweging met mate.
 • Leren loslaten en controle.
 • Relaxatietherapie en een haptonomische benadering.
 • Nieuwe bereikbare doelen stellen.

Life Coaching is gebaseerd op positieve psychologie.

Een gelukkig en gezond iemand ervaart het leven als een uitdaging en voelt zichzelf in balans. In Life Coaching wordt het leven onder de loep genomen en hierbij helpen drie vragen:

 • Wie ben ik?
 • Wat wil ik?
 • Hoe kan ik dit realiseren?

Life Coaching zoekt naar de oplossingen en helpt deze realiseren.

Life Coaching heeft als doel:
 • Goede balans tussen werk en vrije tijd (work life balance).
 • Innerlijke rust en tevredenheid.
 • Luisteren naar je eigen lichaam en gevoelens.
 • Door doelgerichte vragen te stellen komen tot wat je echt wilt,
 • Zichzelf ontplooien om een hoger doel te stellen,
 • Groeien in zelfvertrouwen en sterker in je schoenen staan.
Hoe werkt een Life Coach?

Een Life Coach is een actief luisteraar die oplossingsgerichte vragen stelt. De oplossing is belangrijker dan het probleem. Via motiverende gespreksvoering geeft hij vertrouwen om stappen te plannen en deze in de toekomst aan te pakken.  Hierbij worden hanteerbare tools aangereikt die belangrijke hefbomen zijn in de realisatie van de doelstelling.

 

Voor wie is Life Coaching?

Life Coaching richt zich tot mensen

 • Die voelen dat ze vastgelopen zijn.
 • Die zich gespannen voelen.
 • Die op een dood spoor zitten en niet goed weten wat ze verder willen.
 • Die onzekerheden willen overwinnen.
 • Die zich beter willen leren kennen.
 • Die willen veranderen maar niet goed weten hoe en wat.
 • Die een nieuwe start willen nemen.
 • Die zichzelf willen terug vinden

Therapeutische manieren van aanpak

Deze relaxatiemethode gaat ervan uit dat het progressief aanspannen en ontspannen van spiergroepen leidt tot lichamelijke en mentale ontspanning.

 

Het bewust ontspannen van onze spieren is iets wat we niet gewoon zijn te doen. Onze innerlijke gedrevenheid, het jachtige leven en voortdurende actie zorgen ervoor dat we vaak niet meer in staat zijn om te komen in een toestand van lichamelijke ontspanning.

 

Door deze analytische spierontspanning leer je stap na stap je spieren te ontspannen en word je je bewust van de gevoelens van ontspanning. Het is een heel goede instapmethode en ze kan succesvol thuis worden toegepast.

 

De grondlegger van deze relaxatievorm is Jacobson (1920) en zijn methode is door Bernstein en Borkovec gestandaardiseerd.

 

In de bijhorende MP3 hebt je een progressieve spierrelaxatie van het lichaam. Deze kan je downloaden en gebruiken.

Ademtherapie helpt je om je

  • eigen natuurlijke ademhaling te herstellen
  • controle over je ademhaling te verhogen
  • stressklachten te verlagen
  • gevoelens van onrust aan te pakken.

In Cereon gebruiken we een eigen therapeutische methode die het beste haalt uit verschillende ademtherapieën, zoals deze van Van Dixhoorn, Butyko, Balfoort, Middendorf en de bijzondere Wim Hof-methode. Hierbij creëren we een open en bewuste ademhaling waarbij de nadruk ligt op de uitademing en het loslaten van spanningen. Op deze manier helpt deze ademtherapie bij angststoornissen en hyperventilatie.

Maar er kan ook meer gebeuren. Ook een globale bewustwording van je lichaam en je ontspanning zijn essentieel. Werken naar bewuste lichaamsontspanning gebeurt daarom ook in combinatie met Sofrologie of zelf-bio-energetisch lichaamswerk voor intensieve spannings-relaese.

Soms kan ook een telmethode nuttig zijn. Structuur en ritme helpen  sommigen om hun ademhaling beter onder controle te krijgen. Voor anderen kan het dan weer als een keurslijf aanvoelen en hierdoor beklemmend zijn.

De aanpak en de ervaring van de ademtherapeut spelen een belangrijke rol in de keuze van de methode die het best is aangepast aan de patiënt.

Bio-energetica gaat er vanuit dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het lichaam is een weerspiegeling van wat er in de geest omgaat en omgekeerd.

 

Daardoor is het lichaam een ideale ingangspoort om aan innerlijke spanningen en onderliggende emoties te werken. Emotioneel lichaamswerk helpt onderliggende spanningen los te laten.

 

Bio-energetica bevat lichaamsgerichte oefeningen die ontworpen zijn om je bewust te maken van je lichamelijke spanningen en deze te leren ontladen. Bio-energetica wordt ook wel terecht de lichaamsgerichte psychotherapie genoemd.

 

De grondlegger van de bio-energetica is Alexander Lowen. Volgens Lowen helpen bio-energetische oefeningen je om je energieniveau te regulariseren en emotionele spanningen ter verwerken. 

 

Bij bio-energetisch lichaamswerk gaat het erom de lichamelijke spanningen die vastzitten los te laten,  zodat jouw levensenergie weerom doorheen je lichaam kan stromen. Concrete fysieke oefeningen gecombineerd met ademhaling herstellen je energiebalans.

Mindfulness betekent bewust leven met alle aandacht op het nu-moment.

Dat staat haaks op de voortdurende drang naar presteren, organiseren en bezig zijn met wat er was en er nog niet is. Daardoor gaan je gedachten vaak over het verleden en de toekomst doch niet over het heden. Hierdoor ontstaat er piekergedrag en onrust.

 

Via mindfulness leer je je aandacht richten op het heden en laat je het ‘verleden’ en ‘morgen’ varen. Je richt al je aandacht op wat je nu aan het doen bent. Mindfulness is zowel een meditatievorm als een levenswijze. 

 

De focus op je ademhaling helpt je om met je gedachten bezig te zijn met die ademhaling en alles wat er op dat ogenblik om je heen gebeurt. Laat je gedachten rustig passeren en laat ze weerom gaan. Leer voelen wat je in je lichaam voelt, welke geluiden er rondom je zijn en wat je ruikt.

 

Tracht niet te oordelen en laat je aandacht gaan naar wat er is, naar wat er zich aanbiedt zonder daar een waarde aan te geven. Mindfulness is bewust leven in het nu, zonder te oordelen.

Sofrologie (Caycedo), leert je jouw eigen gewaarwordingen waar te nemen en het verhoogt je lichaamsbesef en lichaamsbeeld. Sofrologie staat voor innerlijke ontwikkeling door middel van lichamelijke bewustwording, emotioneel voelen en bewuste ontspanning.

 

Er wordt vanuit een positieve gedachtegang en een onbevooroordeelde houding gekeken naar het lichaam, zodat je je leert bewust te zijn van je innerlijke zijn, van wat iets voor je doet. Niet het oordeel is belangrijk maar wel wat je voelt.

 

Sofrologie helpt je om innerlijke rust te ervaren door middel van relaxatie, ademhaling, beweging en bewustwordingstechnieken.

 

Het is een dynamische en zachte relaxatie. Sofrologie behelst zowel fysieke als mentale oefeningen om bewuster en positiever in het leven te staan.

 

In de MP3 kan je een oefening in eenvoudige sofronisatie doen.

Haptonomie is de kennis van aanraking. In de haptonomie staat de wijze van aanraking tussen de therapeut en de patiënt op de voorgrond. In de haptonomie laat de therapeut de patiënt via aanraking in zichzelf voelen.

 

De haptotherapeut beoogt de patiënt zich bewuster te laten worden van zijn eigen lichamelijk gevoel zodat er een wisselwerking ontstaat tussen lichamelijk gevoel en gevoelsleven. Hierdoor leert de patiënt beter omgaan met pijn en leert hij de vicieuze cirkel, die optreedt bij stress-gerelateerde pijnen, te doorbreken.

 

Daardoor is haptonomie geen geneeswijze of therapie maar een benaderingswijze die de therapeut in zijn zorg integreert.

 

Door deze aanpak leren mensen ontdekken hoe zij zelf keuzes kunnen maken en daardoor ook zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen in hun gezondheidszorg.

 

De aandacht op het eigen vermogen en de kans om actief te participeren is daarom essentieel in een haptonomische setting.

Prijzen

 • intakegesprek bij opstart: € 42,00 – duurtijd 30 minuten
 • individuele kinesitherapie: € 35,00 – duurtijd 20 à 30 minuten
 • individuele stressbegeleiding en relaxatietherapie: € 42,00 – duurtijd 30 minuten
 • life coaching en emotioneel lichaamswerk: € 80,00 – duurtijd 60 minuten

Betalingen kunnen in cash of online via smartphone betaling of Payconiq gedaan worden.

Er is een niet geconventioneerd RIZIV-terugbetaling in de kinesitherapie van toepassing als de verwijzing gebeurt door een behandelend arts. Er kan omwille van sociale en financiële omstandigheden afgeweken worden van deze tarieven. Vraag er persoonlijk naar. 

Opleidingsmodules voor organisaties en bedrijven.

Welke is de expertise van Cereon?

Naast groepssessies kunnen deelnemers ook baat hebben bij een individueel traject in het ontwikkelen van stresshanteringstechnieken die veerkracht verhogend zijn.

Hierin worden ingezet op een duurzaam gedragsresultaat naar stresscoping.

Wat houdt individuele stresscoping in?
 • Persoonlijke kadering van het aspect stress.
 • Analyse van de persoonlijke noden en “energizers”. Dit gebeurt door opdrachten en gesprekken.
 • Mogelijk een terugkoppeling naar de groepssessie en het evalueren van de leerervaring.
 • Aanreiken van bijkomende opdrachten om de juiste tools te ontwikkelen.
 • Oplossingsgericht denken en formuleren van persoonlijke doelstellingen.
 • Keuzes maken en verbindend communiceren aanleren.
 • Het zoeken naar veerkracht verhogende middelen.
 • Integratie van deze vaardigheden in de persoonlijke omgeving.

Deze persoonlijke stress coaching kan intern bij Cereon of online gebeuren

 

Er bestaat veel controversie rond stress. Een mooie vraagstelling hieromtrent is de volgende: “Stress: spice of life or, kiss of death?”. Kruidt stress je leven of zal stress je dood betekenen?

Onderdelen van deze module
 • Is er zoiets als positieve of negatieve stress?
 • Waar ligt de grens van stress?
 • Wat is stressgevoeligheid?
 • Hoe functioneer ik als ik onder druk sta?
 • Welk zijn de vijf basisoorzaken van stress?
 • Hoe is mijn stresscurve?
In deze module leer je
 • Wat stress precies is.
 • Welke effecten het heeft op je lichaam en geest.
 • Hoe herken ik de oorzaken van stress.
 • Welke invloed heeft mijn persoonlijkheid hierop.
 • Je leert stressoren bij jezelf op te sporen en aan te pakken.
 • Je leert je te onthaasten en tijd te vinden voor jezelf.
 • Je krijgt een introductie van stress-release-technieken.

Voor meer informatie over de concrete aanpak, duurtijd en kostprijs, bel  ons op het nummer +32 (0)475 96 94 05 of stuur ons een mail via het contactformulier met je concrete vraagstelling.

Stress als psychosociaal risico kan door velerlei werkstressoren het welzijn op het werk beïnvloeden.

 

Onderdelen van deze module
 • Inschatten van de psychosociale aspecten van werk en stress.
 • Theoretische modellen van werkstress.
 • Het huis van werkvermogen:
  • Je wordt bewuster van de factoren die invloed hebben op werkstress
  • Je leert een synthese maken van de werkstressoren.
 • Het CAR principe.
 • Wat is werkdruk en hoe ontstaat het?

 

In deze module leer je
 • Oplossingen zoeken om je eigen werkvermogen te verbeteren.
 • Op die wijze kan je ook je doelstellingen formuleren om je werkstress aan te pakken.
 • Stress te verlagen door in te spelen op energiebronnen die je veerkracht, autonomie en verbinding verhogen.
 • Op die wijze kan je welzijn op het werk aanpakken en krijg je vat op werkstress.

Voor meer informatie over de concrete aanpak, duurtijd en kostprijs, bel  ons op het nummer +32 (0)475 96 94 05 of stuur ons een mail via het contactformulier met je concrete vraagstelling.

 

Wat is RET?

Albert Ellis heeft de RET (Rationeel Emotieve Training) ontwikkeld. Stress kan tot 80% veroorzaakt worden door je gedachten.

In deze gedragstheorie krijg je inzicht in je emotionele prikkels en gedachten.

 

Wat leer je in RET?
 • Je leert specifieke problemen en reacties die je stress geven te analyseren en op te lossen.
 • Het is een praktische methode om je stress te verlagen door anders te denken.
 • Door middel van gerichte vragen onderzoek je de gedachten die je stress veroorzaken.
 • Zo leer je anders te staan in het leven en minder invloed te ondervinden van stress.
 • Door oefeningen kan je overtuigingen veranderen door een andere bril op te zetten.
 • Je leert  een beter gevoel te realiseren in stresserende situaties zodat je gevoelens van angst, frustraties, over betrokkenheid en onmacht beter in de hand kunt houden en vermijden.

Door anders te denken creëer je minder stress!

We willen duizend-en-één dingen combineren (werk, gezin, hobby’s, familie, vrienden). De verwachtingen en de druk om te slagen zijn torenhoog en worden vaak mede door de omgeving en door onszelf in stand gehouden.

Hoe uit burn-out zich?

Burn-out klachten komen tot uiting via lichamelijk, cognitieve of sociale klachten die vaak gepaard kunnen gaan met emotionele uitputting en een verminderd gevoel van eigenwaarde. Burn-out is gerelateerd aan hoge werkdruk en een grenzeloos gedrag.

 

Hoe pakken we burn-out aan?

Iedereen kan gestrest geraken, doch niet iedereen verzeild in een burn-out. Wat is het verschil tussen stress en burn-out?

 

In de opleiding gebruiken we de Burn-out Assessment Tool (BAT) als basis in de detectie van signalen en de aanpak naar oplossingen.

 

Aanpak van burn-out bij jezelf en in je werkomgeving doe je via gerichte opdrachten: 

 • Zoeken naar energievreters en energiegevers.
 • Prioriteiten leren leggen in wat echt belangrijk is.
 • Reflecteren op wat je echt wil.
 • Openstaan voor verandering.
 • Grenzen stellen aan jezelf en aan de anderen
 • Tijd voor jezelf te zoeken.

 

 • Lief zijn voor jezelf: zelfzorg vergroten.
 • Herkennen van burn-out signalen in je omgeving.

Stress en negatieve emoties beter begrijpen en beheersen!

We zijn allemaal uniek en toch zijn er maar zes manieren om emotionele boodschappen over te brengen. Daardoor zijn er ook slechts zes manieren waarop onze stress tot uiting komt.

Wat leer je in de opleiding?

In de opleiding leer je hoe emoties functioneren en hoe er hierdoor vaak stress ontstaat. Je inzien welke triggers verantwoordelijk zijn voor je emoties, maar ook hoe die gevoelens je kunnen overweldigen en waarom je dan de zelfcontrole verliest.

 

Hoe werkt ons emotioneel brein? Je krijgt inzicht in jezelf en in je eigen emotionele reacties.

 

Je leert de 5 componenten van ‘intelligent omgaan met emoties’ ontdekken:

 • Zelfbewustzijn
 • Emotionele zelfcontrole
 • Zelfmotivatie
 • Empathie
 • Relatiemanagement

Deze opleiding stelt je in staat om intelligenter om te gaan met je emotioneel brein en je te wapenen tegen de emotionele prikkels vanuit je omgeving. Een nieuwe wereld gaat open!

Ben jij die persoon die zegt wat hij graag wil en de andere hierbij respecteert? Ben jij een assertief persoon?


Assertief gedrag verkrijg je door een leerproces en vraagt oefening. Vanuit je bewustwording leer je vaardiger om te gaan in communicatie.

 

Wat is assertiviteit?
 • Kan jij je mening uiten op ieder moment als dat geschikt is?
 • Voel jij je vrij om te reageren vanuit je gevoel?
 • Kan jij dan empathisch reageren op je omgeving?
 • Heb je voldoende zelfvertrouwen om te zeggen wat je denkt en voelt?

 

Inhoud van assertiviteit:
 • Actief luisteren en assertief reageren.
 • Gericht vragen wat voor jou belangrijk is.
 • “Nee” kunnen zeggen en grenzen aangeven.
 • Kritiek en complimenten geven en krijgen.
 • Conflicten aanpakken.
 • Zelfbeeld: wie ben ik?
 • Opkomen voor jezelf en meer ‘ja’ voor jezelf zeggen!

De opleiding is maatwerk naar behoefte en kan daardoor concreet worden aangepast naar iedere groep. Tijdsduur en doelstellingen worden onderling afgesproken.

 

Kent u waarschijnlijk het gevoel om alles tegelijkertijd te willen doen en weinig te realiseren. Uw mailbox en to do-lijst geraken overvol. Anderen bepalen uw agenda en u komt niet meer tot de essenties van uw job.

 

Wat leer je in timemanagement?

In de training timemanagement leert u efficiënt te werken zonder stress en te focussen op u eigen taken.

 

U leert zich bewuster te worden van uw eigen management en dat stapsgewijs te verbeteren:

 • De ‘dringendheid’ en ‘reactief gedrag’ detecteren.
 • Op zoek naar tijd- en energierovers.
 • Het Huis van Werkvermogen van Juhani Ilmarinen als basis van een effectief tijdsbeheer.
 • Toepassen van de RET-strategie in de aanpak van timemanagement.
 • Multitasken versus singletasken.
 • Uw persoonlijkheidsstructuur als valkuil bij timemanagement.
 • Tweemaal zeven tips om uw grenzen aan te geven. Assertief communiceren als hulpmiddel bij timemanagement.
 • Stellen van prioriteiten.
 • Hoever creëert u creatief meer tijd voor de dingen die voor u belangrijk zijn?
 • Hoe gebruikt u delegeren om tijd en vertrouwen te winnen?
 • E-mail etiquette: de 25 ultieme regels.
 • Leren proactief en strategisch te plannen en hierrond brainstormen.
 • Doelen stellen aan deze aanpakken!
Wat bedoelen we met veerkracht?

Met voldoende draagkracht ben je beter gewapend bent tegen mentale, emotionele en fysieke belastingen. Bewust worden van je eigen balans is de eerste stap naar een gezond en energievol functioneren.

 

Je denkt na over veerkracht in het algemeen en hoe is het specifiek met mijn persoonlijke veerkracht gesteld?  Door een balans op te maken krijg je inzicht op energievreters. Welke invloeden kunnen mijn veerkracht bevorderen en ondermijnen?

 

Hoe vergroot ik mijn veerkracht?
 • Je leert veerkracht te verhogen door zelf meer grip te krijgen op gebeurtenissen.
 • Hoe krijg je energie en blijheid in je leven?
 • Je krijgt inzicht op je cirkel van invloed versus je cirkel van betrokkenheid
 • Je leer ‘ja’ te zeggen tegen de “juiste dingen” die je veerkracht zullen verhogen.
 • Via individuele oefeningen krijg je reflectie naar jezelf.
 • Je leert te zoeken naar de energiegevers die je meer veerkracht creëert en je belastbaarheid verhoogt.

Burn-out is het resultaat van een complexe interactie tussen het individu en de omgeving.

Welk gevoel heb je bij burn-out? 
 • Te veel investering en te weinig krijg je terug.
 • Je energiebalans is verstoord en er rest nog weinig energie om te functioneren.
 • Je hebt te weinig energie om in te zetten op fysiek, cognitief, emotioneel en sociaal vlak
 • Je reageert niet meer adequaat op prikkels die binnenkomen.
 • En dan gaat het licht uit.
Hoe re-integreren na burn-out?

Bij burn-out is het preventief plan hetzelfde als het behandelplan.

We dienen in te zetten op:

 • Gezonde levensstijl in alle facetten.
 • Het zoeken naar een balans tussen inspanning, ontspanning en rust
 • Je eigen talenten,
 • Je nachtrust en je fysieke fitheid.
 • Verbindende communicatie. . 
 • Wat je in je werk energie geeft.
 • Grondige evaluatie van je verbindingen naar je huidige job en team. 
 • Progressieve re-integratie op de werkvloer.

Hierop inzetten versnelt het herstelproces. Dit resulteert in het opbouwen van je belastbaarheid.

Volgens recent onderzoek zijn thema’s zoals stress en burn-out bij 40% bij werknemers niet bespreekbaar op de werkvloer.

 

Waarom preventie van burn-out?

Preventie van burn-out in het team is uitermate rendabel. Het zijn de diamantjes onder de medewerkers die uitvallen met stressklachten en dan vaak nog voor lange duur. Signalen leren herkennen en adequaat optreden zijn essentieel in de preventie.

 

Wat leer ik in deze sessie?
 • In de opleiding leer ik stress en burn-out te definiëren.
 • Wat zijn de kenmerken van een burn-out en stress?
 • Daarnaast word ik bewuster van signalen van stress bij medewerkers?
 • Welke van mijn medewerkers hebben meer kans om een burn-out te ontwikkelen? Waaraan herken ik dit?
 • Wat is mijn rol als leidinggevende in het detecteren van mogelijke klachten?
 • Waar zitten de valkuilen in mijn benadering van mijn team?
 • Hoe integreer ik stresspreventie in mijn team?
 • Hoe verhoog ik het welzijn op het werk ?
 • Wat doe ik best wel bij medewerkers die een burn-out kunnen ontwikkelen en wat doe ik best niet?

Door aandacht te geven aan psychosociaal welzijn van werknemers verhoogt hun rendabiliteit. Je mag in deze opleiding veel advies, voorbeelden en cases verwachten naast een beknopte achtergrond zodat je inzicht in deze problematiek verruimd.

Iedereen verandert regelmatig in het leven.  Doch de wijze hoe we met veranderingen omgaan is erg verschillend.

Wat treedt er op bij veranderingen?

Veranderingen die je zelf initieert en daar sta je gemakkelijker voor open. Maar even vaak stel je vast dat veranderingen je uit je comfortzone halen en dat er een weerstand optreedt naar die verandering. 

Op het moment dat je met een verandering geconfronteerd wordt, begint er een emotioneel proces waarbij een controlerende behoudsgezinde reflex ontstaat die heel menselijk is.

Wat leer je in deze opleiding?
 • Je leert begrijpen wat veranderingen zijn en hoe die veranderingen bij jezelf iets in beweging zetten.
 • Je leert begrijpen waarom veranderingen je de nodige stress, onzekerheid en weerstand geven.
 • Welke zijn de vijf fases bij veranderingen?
 • Je leert begrijpen hoe veranderingen je emotioneel raken.
 • Hoe krijg je vat op je gedachten bij veranderingen?
 • Hoe kan je RET toepassen bij veranderingen?
 • Je leert oplossingsgericht om te gaan met veranderingen.
 • Welke zeven stappen helpen je bij veranderingen? Hoe verruim je hierdoor jouw veranderingsbereidheid en jouw comfortzone?

Door veranderingen oplossingsgericht aan te pakken, kan je veranderingen anders te bekijken en aan te voelen. Veranderingen worden mogelijkheden

Duurtijd en organisatie van opleidingen

Alle modules kunnen zowel online, klassikaal als hybride plaatsvinden.

 

 • De online modules hebben een duurtijd van 1 à 3 uren. Ze kunnen een digitaal voor- en natraject hebben.
 • De hybride trainingen hebben zowel een klassikaal als een online traject.
 • Bij een klassikale training kan één module uitgebreid benaderd worden of kunnen er combinaties van modules gegeven worden. Zo kan een training verlopen tussen een halve dag tot drie dagen naargelang het maatwerk.

Alles hangt af van de doelstellingen die bepaald worden. Maatwerk staat centraal waarbij overleg essentieel is. Een opleidingstraject start met een verkennend gesprek rond de behoeften van de klant en de mogelijkheden die we kunnen bieden.

 

Daarbij wordt een keuze gemaakt om online, klassikaal of hybride te werken. Aanvullend kan er een voor- en natraject zijn met coaching-sessies.

Cereon

Cereon werd in 1990 door Bart Beuls opgericht. Als jonge kinesitherapeut werd hij zich bewust dat lichamelijke klachten meer achtergrond hadden dan een puur lichamelijke component. Ook beleefde en verdrongen emoties en tevens ook gedachten over  gebeurtenissen kunnen een onevenwicht in het welzijn doen ontstaan.

 

Daardoor startte hij het CEntrum voor RElaxatietherapie en ONtspaning, afgekort in een acroniem CEREON. Het centrum was in die periode erg  vernieuwend. Deze andere kijk naar het lichaam in interactie naar zijn omgeving, gedachten en emoties vergt ook een diverse aanpak.


Cereon richt zich voornamelijk op stress gerelateerde klachten en in de opstart van het centrum met de benadering door relaxatietherapie en stresscoaching.Daarnaast ontwikkelde Cereon ook workshops en opleidingen rond stressmanagement en andere soft skills.

 

Deze aanpak evolueerde naar: 

 

Cereon bv
Grotestraat 175/1
B – 3600 Genk


+32 (0) 475 96 94 05
info@cereon.be

BE 0466.261.182

Contact